Podravski motivi

Srp 10, 2019
Datum događanja: 
Petak, 14 Lipanj, 2019

Podravski motivi 14, 15, 16. lipnja 2019. god.
 

Ove godine  manifestacija Podravskih  motiva održana je 14.15. i 16. lipnja,  dva tjedna ranije nego prijašnjih godina. KUD Podravka i njezine sekcije tradicionalno sudjeluju u programu.

tako da na samom otvorenju nastupa ženski vokalni sastav, a likovnu sekciju predstavilo je
sedam članova: Vlatka Kordina, Marta Rušak, Zlatko Kolarek, Tomislav Grabar Ivan Kovačević, Stanko Gjerek i Alen Gjerek.

U sklopu programa Podravskih motiva u galeriji
Hlebine otvorena je izložba Josipa Gregurića. Josip je od samih početaka u likovnoj sekciji
i glavni je urednik  jedine monografije likovne sekcije koja je promovirana 2000. godine.

Ovom izložbom proslavio je pedeset godina rada. 

 

pripremio: Alen Gjerek, predsjednik likovne sekcije  "Podravka 72"
  

Sekcija: