Katarina Švabek

Podjeli:

Katarina Švabek rođena je 1949. godine te živi u Koprivnici. U KUD Podravka učlanjuje se 2003. godine.

Interes za pisanje Katarina razvija u srednjoškolskim danima, dok vlastito stvaralaštvo voli izraziti kroz liriku i prozu. Katarinina inspiracija dolazi iz poslovno-privatnog interesa; budući da je agronom, voli prirodu te je upravo ona najveći izvor kreativnosti. Zainteresirana je i za promjene u okolišu. Osim bavljenja literarnim stvaralaštvom, voli i crtati.

Katarinini literarni radovi do sada su objavljeni u nekoliko različitih zajedničkih zbornika; djelo „Veličanstvena noć“ objavljeno je u Zborniku „Skladno mnogoglasje“ 2006. godine, „Zimsko predvečerje“ u Zborniku „Zavičajna zipka“ 2016. godine, a djelo „Zimsko sanjarenje“ u Zborniku „Srce na dlanu“ izdanom 2020. godine. Također, Katarina često nastupa na raznim literarnim manifestacijama diljem Hrvatske.

Katarina Švabek dostupna je na e-mail adresi svabek@gmail.com.

INFORMACIJE O PJESMI:

Sjećanje na jadransko ljeto. 2018.

Zimsko sanjarenje
Tama dugo traje.
Svaki dan sve duže
i duže.
Ovih dana,
Sunce se skrilo
daleko od nas.
Negdje iza gustih,
sivih oblaka.
Kiše uporno vlaže
nepregledna polja.
Sjedinjuju se
s rijekom Dravom,
moćnom
i nepovratnom.
Sanjam otvorenih očiju
ljeto;
sunčane obale Mediterana.
Čujem neprekinuto
cvrčanje cvrčaka
na kori stare smokve,
zuj pčela s Kornata
i kliktaj zalutalog galeba.
Još i sada
na mom stolu
ostale su suhe smokve,
lovorov list
i grančica ružmarina.