Osma Županijska likovna kolonija održana je 03.06.2017.u društvenom domu Delovi