O Likovnoj sekciji

Likovna sekcija „Podravka 72“, osnovana je 1972 godine. U njenom okrilju godinama stvaraju generacije slikara i kipara koji su kroz svoje radove u različitim tehnikama sačuvali iskonsku ljepotu i bogate običaje podravskog kraja. Uz to, Likovna sekcija jedna je od osnivača KUD-a Podravka.

Od osnutka, sekcija je organizirala više od 200 različitih izložbi širom Hrvatske te nekoliko međunarodnih izložbi. Od najistaknutijih izdvajaju se one u Splitu, Petrinji, Sisku, Varaždinu, Opatiji, Zagrebu, Križevcima, Prelogu, Sloveniji,  Bosni  i Hercegovini, Mađarskoj... Za doprinos u likovnom stvaralaštvu i sudjelovanje u brojnim humanitarnim aktivnostima, Likovna sekcija je 2003. godine primila Plaketu Grada Koprivnice.