Bogato stvaralaštvo likovnih umjetnika KUD-a Podravka predstavljeno u Prelogu