LIKOVNA KOLONIJA - KUD-a Podravka, Likovne sekcije "Podravka 72" i KUD-a Ivan vitez Trnski, likovne sekcije "Likresa" iz Novigrada Podravskog