Likovna kolonija u sklopu, 33. Repušničkih susreta