PODRAVKA U IMENU - UMJETNOST U SRCU - slike, fotografija i skulptura za izložba